vlastnosti

Zkušební metody
DIN

jednotky PVC-U PP PE PTFE
desky tyče trubky desky
trubky
tyče
barven. transp.

hustota

53479 g/cm3 1,43 1,4 1,4 1,42 0,92 0,93 0,95 2,2

mez pevnosti

53455 MPa 55 54 55 >50 34 34 23 25

průtažnost

53455 % 21 >25 >18 >15 13 13 >600 300

modul pružnosti v tahu

53457 MPa 3000 >3200 3000 3000 1350 1350 1000 400-700

vrubová houževnatost

53453 Kj/m2 5,5 4 4  - 7 7 15 16

tvrdost (Shore)

53505 D 81 81 80  - 70 70 66 50-60

max. prac. teplota pro 20 000 hod

53460 ºC 80 78 75  - 90 90 75 260

koeficient lineár. tepel. roztažnosti

53752 K x 10-4 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,8 1,3-1,7

tepelná vodivost

52612 W/mk 0,2 0,15 0,14 0,15 0,22 0,22 0,43 0,23

bod tání

  ºC 80 78  75  - 90 90 75 327

teplota křehnutí chladem

  ºC  -  -  -  -  -  -  -  

dielektrická pevnost

53481 kV/mm 35 20 32   >55 >55 70 >20

povrchový odpor

53482 Ohm 1013 1014 1013 1013 1013 1013 1014 >1017

dielektrická konstanta při 1 MHz

53483   3 3 3  - 2,3 2,3 2,3 2,1

hořlavost

UL94   V0 V0 V0  - HB HB HB V0

absorpce vody

53495 % 0,2 0,2 0,2  - 0,1 0,1 0,1  

netoxicita

    ne ano ne  - ano ano ano ano

lepitelnost

    ano ano ano anp omez.   ne ne

pracovní rozsah teplot

  ºC 0-60 0-60 0-60 0-60 0-100 0-100 -50-80 -200-260